Pesan Dokka Abu Uthman Dalam Idul Adha

Oleh:

|

Kategori:

KAUKAKUS (Arrahmah.com) – Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.  Pujian hanya milik Allah, Rabb semesta alam, semoga kedamaian dan berkah selalu tercurah untuk pemimpin seluruh mujahidin, Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat dan mereka yang mengikuti jalannya hingga hari pembalasan.

Aku menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Muslm pada Hari Raya Idul Adha ini (Hari Raya Qurban).  Terutama sekali untuk para mujahidin yang telah bertempur di medan jihad di jalan Allah untuk menegakkan kembali hukum dan aturan yang dibuat oleh Raja seluruh alam, Allah SWT.

Aku juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada mereka yang telah membantu para prajurit Allah dengan harta, kata, dan tindakan mereka.

Mujahidin Kaukakus telah membuat satu langkah penting di tahun lalu, selama bulan suci Ramadhan, mengumumkan Emirat Islam Kaukakus.

Mengangkat panji Allah, “Laa ilaha illallah” dan menegakkan kembali Syariah Allah (syariah Islam).  Mujahidin Kaukakus bermaksud mengumumkan secara terbuka bahwa mereka menolak hokum Taghut, mereka menolak semua yang bertolak belakan dengan keimanan.

Tidak ada kekuasaan dan kekuatan selain milik Allah!  Kita bersandar hanya padaNYA, kita hanya memujaNYA dan kita hanya meminta bantuan kepadaNYA.

Aku meminta kepada Allah SWT agar memberikan kesabaran kepada para ikhwan dan akhwat yang selama ini berada dalam masa yang sulit dalam pertempuran universal antara yang haq dan yang bathil, berharap mereka akan dihadiahi surga oleh Allah, Insya Allah.

Idul Adha dan hari-hari suci berhaji di rumah Allah SWT, tidak hanya waktu untuk berkorban dan beribadah, tetapi ini adalah waktu untuk mengingat tanggungjawab di hari pembalasan. Masing-masing dari kita akan berdiri dan dimintai pertangungjawaban atas apa-apa yang telah dikerjakan selama di dunia.  Apakah kita telah siap menemui hari kiamat?  Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapinya?  Adakah anak atau harta telah diberikan untuk membantu Jihad?  Di sana tidak aka nada penengah atau pelindung.  Di sana tidak ada lagi kata maaf untuk mereka yang telah menolak dengan arogan dan memerangi agama Allah.

Pertempuran antara Islam dan kekufuran, antara yang haq dan yang bathil, pertempuran antara budak Allah, mereka yang mencari RidhoNYA di dunia dan bekerja keras untuk mencapai kesenangan di akhirat kelak, melawan mereka yang menyebarkan kebusukan di bumi Allah, mencari ridho orang-orang kafir dan bekerja keras untuk menyenangkan musuh-musuh Allah SWT.

Ummat Islam membutuhkan jihad untuk mendapatkan kembali kemuliaan Islam, untuk menghukum mereka yang dzolim, para penindas ummat, dan mengembalikan kembali hak Allah sebagai pencipta dan pengatur (yang berhak mengatur kehidupan manusia).

Jangan pernah merasa lelah, berperanglah hingga ketetapan Allah datang dan Allah akan mengangkat orang-orang yang bersabar dan terus berjuang di jalanNYA dan membinasakan musuh-musuhNYA.

Kita meminta kepada Allah untuk senantiasa menjaga diri kita, menguatkan keimanan kita dan membantu kita melawana, memerangi orang-orang yang menyangsikan dan menolak agama Allah (Islam).

Allahu akbar!!!!

Dokka Abu’ Uthman

Pemimpin Emirat Islam Kaukakus