Memoar Dakwah & Jihad

Ustadz Abu Muhammad Jibriel

Mengupas perjalanan hidup Ustadz Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman (rahimahullah) yang belum banyak diketahui khalayak.

https://videos.files.wordpress.com/Bu54hO9r/memoar-dakwah-jihad-ustadz-abu-muhammad-jibriel-_-film-dokumenter_mp4_hd.mp4

Link Alternatif

Link Video Alternatif Memoar

Lokal Server 1

Lokal Server 2


Vimeo.com

Download Video
HD 720p: http://bit.ly/memoar-link1 [874 MB]

SD 540p: http://bit.ly/memoar-link2 [557 MB]

SD 360p: http://bit.ly/memoar-link3 [233 MB]

SD 240p: http://bit.ly/memoar-link4 [135 MB]

Kata ulama & asatidz

            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/maxresdefault-2.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=lmmaEPlNnW4&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/lmmaEPlNnW4?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/ustdz-farid.jpeg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="ustdz-farid" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/3bPX6xqrW6Q?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">   
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/ustdz-kasif.jpeg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="ustdz kasif" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/bcfvvBP53KU?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">   
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/hqdefault.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=LphXC5SZSvU&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/LphXC5SZSvU?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">   
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/hqdefault-1.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=bbD4IibH6ko&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/bbD4IibH6ko?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/hqdefault-2.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=1VyCxyfWj4Y&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/1VyCxyfWj4Y?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/maxresdefault-3.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=ppLsP45LkdE&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/ppLsP45LkdE?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/maxresdefault-4.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=2kQSsGRpdts&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/2kQSsGRpdts?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/maxresdefault-5.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=Sxwx6ZAu3OU by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/Sxwx6ZAu3OU?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/maxresdefault-6.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=T465q7kn5Sw&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/T465q7kn5Sw?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/maxresdefault-7.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=hymF2gXh6cM&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/hymF2gXh6cM?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/maxresdefault-8.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=5B6qFuS5JlA&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/5B6qFuS5JlA?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/maxresdefault-9.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=SryasD0WKp0&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/SryasD0WKp0?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            <a href="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/maxresdefault-10.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c5dbf1e" data-elementor-lightbox-title="Automatic downloaded screenshots from https://www.youtube.com/watch?v=zHRgo7KWL2A&amp;ab_channel=arrahmahcom by Publisher" data-elementor-lightbox-video="https://www.youtube.com/embed/zHRgo7KWL2A?feature=oembed&amp;autoplay=1&amp;rel=0&amp;controls=0">    
        Play
  </a>            
            Previous
            Next
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
  </a>            
                  <img width="400" height="400" src="https://www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/memoar-ustadz-abu-jibriel-1.png" alt="" loading="lazy" data-srcset="https://i1.wp.com/www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/memoar-ustadz-abu-jibriel-1.png?w=400&amp;ssl=1 400w, https://i1.wp.com/www.arrahmah.id/images/stories/2021/03/memoar-ustadz-abu-jibriel-1.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />                     
    <h2>Sinopsis Film Dokumentar</h2>    
  <strong>FIHIRUDDIN MUQTHI</strong>, atau lebih dikenal dengan nama panggilan Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman adalah seorang aktivis Muslim yang aktif dan penuh semangat. Dalam berdakwah, Abu Jibriel dikenal tegas, lugas, dan berani. Ia juga pribadi yang terbuka, suka berterus terang dalam mengemukakan pikiran-pikirannya.

Ustadz Abu Jibriel juga pernah berkhidmat di medan jihad Afghanistan. Awal tahun 1986, Abu Jibriel dan rombongan mujahid berangkat dari Malaysia. Di Afghanistan para relawan jihad tak sekadar latihan bertempur melawan tentara Uni Soviet, mereka juga mengikuti “Tarbiyyah Jihadiyyah”, yang dikenal juga dengan Universitas Jihad. universitas ini dibimbing langsung oleh para ulama tsugur, diperbatasan Pakistan dan Afghanistan. Di Akademi inilah Abu Jibriel menimba ilmu dari para ulama mujahidin dan amilin yang berkhidmat mengobarkan Jihad Afghanistan.

Tidak berhenti di sana beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke India, Pakistan dan Arab Saudi. Di India, ia menemui seorang alim, Allamah Ali An-Nadwi. Sedangkan lawatannya ke Arab Saudi, selama setahun ia mengikuti kuliah mulazamah di Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah, di bawah bimbingan antara lain Syaikh Muhammad Quthb dan Syeikh Sayyid Sabiq, pengarang kitab Fiqih Sunnah yang masyhur itu.

Berbekal pengalaman-pengalaman tersebut, ustadz Abu Jibriel berikrar hendak mewakafkan dirinya untuk dakwah dan jihad. Spirit ini ia tularkan juga kepada sanak keluarga dan anak-anaknya. Begitu banyak kisah perjalanan hidup beliau dan keluarga yang sebenarnya ingin dibagi kepada khalayak ummat Islam, agar dapat menebar manfaat lebih luas semangat dalam dakwah dan berjuang di jalan Allah.

Bagaimanakah kisah perjalanan hidup beliau dari semasa muda hingga bertemu dengan Rabbnya? Bagaimana juga pengorbanan istri dan keluarga dalam membersamai perjuangan beliau?

Saksikan jawaban-jawabannya dalam film autobiografi singkat yang berjudul : “MEMOAR ABU MUHAMMAD JIBRIEL ABDUL RAHMAN”

Semoga banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil oleh keluarga muslim. Dan pada akhirnya menjadi amal jariyah bagi beliau dan keluarga.

Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat.

Raih amal Shalih, Sebarkan…!

              Share on whatsapp
              Share on telegram
              Share on facebook
              Share on twitter
              Share on linkedin
    <h3>Tinggalkan Komentar</h3>
Komentar
Loading...

Banner Donasi Arrahmah