Bin Laden deklarasikan Perang Terhadap Pervez “Firaun” Musharraf

Oleh:

|

Kategori:

Arrahmah.Com – Bin Laden mendeklarasikan perang terhadap Pemimpin Murtad Pakistan, Pervez Musharraf dalam tape terbaru yang dipublikasikan oleh As Sahab Media.

Bin Laden Membicarakan Tentang kejadian “Lal Masjid” atau disebut Masjid Merah, Islamabad yang dihancurkan oleh Pervez Musharraf. Ia mencontohkan kejadian tersebut seperti kejadian yang berlaku terhadap Masjid Babri, India yang dihancurkan oleh kaum kafir Hindu. Sama seperti yang dilakukan si kafir Pervez Musharraf dalam penghancuran Lal Masjid.

Ini disebabkan Pervez “Kafir” Musharraf berwala’ kepada Kafir AS yang dipimpin oleh si Laknat Bush, membunuh dan menghancurkan Masjid Merah, demi keridhaan musuh-musuh Allah.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al-Maaidah, 5: 51)

Bin Laden juga menyerukan kepada seluruh ummat Islam Pakistan untuk memerangi pemerintahan Pakistan yang murtad ini, yang dipimpin oleh Pervez, kerana mereka telah menghina Islam dan membunuh umat Islam di Lal Masjid, dan membuat fitnah terhadap ‘ulama-‘ulama Islam Lal Masjid.

Bin Laden juga mengatakan, bahwa Musharraf dan tentaranya telah banyak berkhianat terhadap rakyatnya sendiri, membunuh dan menyerahkan rakyatnya sendiri kepada musuh-musuh Islam. Ini harus dibalas dengan setimpal, dan rakyat Pakistan harus keluar dari pemerintah Pakistan, dan harus memutuskan sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah, yaitu untuk memerangi pemerintahan Murtad, yang memerangi Islam dan ummat Islam

Allah SWT berfirman “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Al-Ahzaab, 33: 36)

Tape yang berdurasi 23:36 menit ini, banyak membicarakan tentang mengapa Pervez harus dibunuh, dan alasan-alasan syari’ tentang pemerintahan Pakistan agar diperangi. Sementara itu, As Sahab Media Juga mempublikasikan tape terbaru yang lain, yg berjudul “The Power of Truth”, di dalam tape tersebut, memperlihatkan pejuang-pejuang Taliban dan Al Qaida saling bertemu dan berbicara tentang kondisi ummat ini. (armnews)